User Image

مخالفان نازی‌ها قلع‌وقمع شدند

رویای چپ‌ها پس از هیتلر

رویای چپ‌ها پس از هیتلر

نوربرت اف. پوتزل/ ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی   تاریخ ایرانی: در آغاز کار برآوردهای اشتباهی از دو طرف وجود داشت. کمونیست‌ها خیال می‌کردند ...