User Image

محمدمهدی جعفری

ما مخالف سخنگویی امیرانتظام بودیم

ما مخالف سخنگویی امیرانتظام بودیم

تاریخ ایرانی: من در جواب به گفته‌های آقای سلیمی‌نمین چند نکته‌ای را که از نزدیک شاهد آن بودم و اطلاع ...