اسناد

برخی از اطلاعاتی که توسط ویکی‌لیکس در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ و روزهای بعد از آن افشا شد … ایران از جمله مواردی است که در مورد روابط ایران و عرب در این افشاگری مطرح‌شده‌است.