رواسانی: میرزا کوچک خان نمی خواست جمهوری اسلامی تشکیل دهد

۱۵ آذر ۱۳۸۹ | ۱۶:۱۰ کد : ۱۰ از دیگر رسانه‌ها

رئیس بنیاد پژوهشی- فرهنگی میرزا کوچک خان جنگلی، میرزا را مسلمانی به شدت معتقد و طرفدار اسلامیت و ایرانیت عدالت خواهانه خواند و گفت:ما حق نداریم از بزرگان جامعه قیافه ای بسازیم که خوش مان می آید.باید به تاریخ وفادار باشیم.آقایی می گفت میرزا کوچک خان می خواست جمهوری اسلامی تشکیل دهد.گفتم این حرف را نزن. با کدام تئوری؟با کدام کادر روحانی می خواست این کار را کند؟آن موقع بهشتی بود؟خمینی بود؟این ها باید باشند.آخوندها درباری بودند.طلبه ای بود با اطلاعات دینی،نظریه پرداز نبود.

 

دکتر شاپور رواسانی در گفت و گو با هفته نامه پنجره افزود:حکومت کردن کادر می خواهد.سازمان و نیرو می خواهد.درحالیکه اینها وقتی در جنگل می جنگیدند،سازمان ایران گیر نداشتند.این را هم فراموش نکنیم که مدعیان آزادی خواهی در تهران با میرزا همکاری نکردند.کسانی که وجیه المله بودند و داد وطن پرستی و اسلام خواهی می زدند،از او فاصله گرفتند.میرزا تنها ماند. درحالی که اگر بخش های روشنفکران دوره که ادعای استقلال می کنند،برای تاسیس قدرت و سازمان حکومتی آماده می شدند،این کار امر مقدوری می شد،اما فاصله گرفتند و در حد اعلامیه دادن باقی ماندند.با زن و بچه شان زندگی را گذراندند و دورادور گفتند:من طرفداری می کنم.از تهران گروه های آزادی خواه حرکت نکردند که در رشت به میرزا ملحق شوند.

 

رواسانی با بیان اینکه مساله جمهوریت با نهضت جنگل مطرح شد،تصریح کرد:جمهوریت رضاخانی بعد از آن مطرح شد.میرزا می گفت جمهوری می خواهیم،ولی این که نوع جمهوری چه باشد،وقتی به تهران رفتیم و مجلس مبعوثان تشکیل شد و نماینده های مردم آمدند،تعیین می کنیم.میرزا این جمهوری را می خواست،ولی فرصت نشد جزئیاتش مشخص شود.در مرام نامه نهضت جنگل برخی مشخصه های اقتصادی آمده که باید همه زمین ها و مرتع ها در اختیار مردم قرار بگیرد.اما رضاخان مساله جمهوری را مطرح کرده بود که با سلطنت احمدشاه مخالفت کند،برایش بازیچه بود.

 

 


کلید واژه ها: میرزا کوچک خان جمهوری رضاخان


نظر شما :