پرونده

پس از ۴۴ سال؛ ناگفته‌های معاون پاسگاه سیاهکل

پس از ۴۴ سال؛ ناگفته‌های معاون پاسگاه سیاهکل

سال ۶۱ دوباره به سیاهکل برگشتم و آنجا افسرانی بودند که باز هم از من درباره آن واقعه پرسیدند. ارزیابی آن‌ها این بود که اقدام چریک‌ها در آن زمان یک اقدام کور و کاملا خطاکارانه بود، اما من از کار آن‌ها دفاع کردم.

ادامه مطلب