تیمورتاش در کنار فرزندانش

۰۹ دی ۱۳۸۹ | ۱۷:۴۴ کد : ۱۱۹ تاریخ مصور
تیمورتاش در کنار فرزندانش
در این تصویر عبدالحسین تیمورتاش وزیر درباره رضاشاه پهلوی، در کنار پریچهر و نوش‌آفرین دو فرزندش از همسر دوم دیده می‌شود.

کلید واژه ها: تیمورتاش


نظر شما :