دادگاه مصدق به روایت تصویر

۳۰ آذر ۱۳۹۰ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۶۲۷ تاریخ مصور
دادگاه مصدق به روایت تصویر
تاریخ ایرانی: روز ۳۰ آذر ۱۳۳۲ دادگاه نظامی تهران بعد از تشکیل ۳۵ جلسه که از ۱۷ آبان تا اواخر آذرماه به طول انجامید، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر دولت ملی را به اتهام ضدیت با سلطنت و قصد برکنار کردن شاه و نیز به عنوان مسبب وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد، به سه سال حبس مجرد (زندان انفرادی) محکوم کرد. وی پس از پایان دوران زندان به روستای احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر در همانجا زندگی کرد.

 

عکس‌ها: LIFE

کلید واژه ها: مصدق


نظر شما :