افغان‌ها شاهنامه را از آن خود کردند/ ‌ابن‌سینا، بیهقی و سنایی مدیون غزنویان شدند!

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۹:۱۷ کد : ۲۱۶۵ از دیگر رسانه‌ها
محققان افغان در نشستی درباره میراث مشترک فرهنگی جهان اسلام، شاهکار جهانی فردوسی را تولید تمدن غزنویان و تاریخ غزنه در افغانستان دانستند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «غزنی؛ میراث مشترک فرهنگی جهان اسلام» عصر دیروز در سرای اهل قلم برگزار ‌شد که در این نشست شوکت علی محمدی، مولوی کروخی و اسدالله امیری (رایزن فرهنگی افغانستان در ایران) بدون حضور صاحب‌نظران امور فرهنگی از کشورمان شرکت داشتند.

 

مولوی کروخی در این نشست گفت: تاریخ غزنی پر از شاهکارهای شعر فارسی است و بسیاری از شاعران فارسی زبان، شاهکارهای خود را در بستر فرهنگ غزنی تولید کرده‌اند. بسیاری از قالب‌ها و اشعار ماندگار در ادبیات فارسی زیر سایه جریان فرهنگی تمدن غزنی متولد شده‌اند. وقتی غزنی را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بر می‌گزینند، اهمیت دادن به محتواهایی است که برای اولین بار توسط دانشمندانی چون ابن‌سینا در قلمروی حکومت غزنویان و سلطان محمود غزنوی تولید شده‌اند. آثار ابن‌سینا در عصر غزنویان تولید شده و قابوس‌نامه عنصرالمعالی کیکاووس در این عصر آفریده شده است.

 

وی افزود: مسمط یکی از قالب‌های زیبای فارسی است که امروز هم می‌تواند قالب مسلط شعر فارسی باشد که توسط منوچهری ابداع شد و این ابداع زیر سایه فرهنگ و تمدن غزنویان در غزنی روی داد. همان‌طور که دکتر سبحانی درباره شیوایی متن تاریخ بیهقی سخن گفته و چنین انسانی به شیوایی زبان سعدی در کتاب گلستان واقف است، تاریخ بیهقی از نظر شیوایی از گلستان هم پیشتر است. تاریخ بیهقی اواخر حکومت سلطان محمود و بعد از آن زمان حکومت سلطان مسعود غزنوی را در بر می‌گیرد. شیوایی و تاثیرگذاری کتابی چون شاهنامه هم متاثر از فرهنگ و تمدن غالب غزنی بود و فردوسی هم شاهنامه را به دربار غزنویان یعنی سلطان محمود تقدیم کرد.

 

کروخی خاطرنشان کرد: عرفان هم که به همت ابوسعید ابوالخیر وارد ادبیات فارسی شد در سایه فرهنگ غزنی رشد کرد و ادبیات عرفانی فارسی را شکوفا کرد. سنایی غزنوی هم که مفهوم عرفان را وارد قالب غزل کرد، مدیون فرهنگ و تمدن غزنی است. دیگر مدعوین این برنامه هم سخنانی مانند کروخی بیان کردند و شاهکارهای ادبیات فارسی را مدیون سال‌های حکومت غزنویان دانستند.

کلید واژه ها: شاهنامه غزنویان


نظر شما :