پهلوی پدر و پسر

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ | ۱۸:۲۷ کد : ۲۴۷۴ تاریخ مصور
پهلوی پدر و پسر
تاریخ ایرانی: عکسی کمتر دیده شده از رضا شاه و محمدرضا پهلوی؛ زمانی که پدر، شاه ایران بود و پسر ولیعهد.


منبع: آرشیو بنیاد مطالعات ایران

کلید واژه ها: رضا شاه محمدرضا پهلوی


نظر شما :