ارباب جراید در ۸۰ سال قبل

۱۲ مهر ۱۳۹۱ | ۱۷:۱۸ کد : ۲۶۳۴ تاریخ مصور
ارباب جراید در ۸۰ سال قبل
 تاریخ ایرانی: گروهی از مدیران مطبوعات در سالیان دور. این عکس در فاصله سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ به ثبت رسیده است. حاضران در تصویر ایستاده از راست: اعتصام‌زاده مدیر روزنامه ستاره جهان، امیر رضوانی مدیر گلشن، عباس مسعودی مدیر اطلاعات. نشسته روی صندلی از راست: رهنما مدیر ایران، فرخی یزدی مدیر طوفان، علی دشتی مدیر شفق سرخ، عباس خلیلی مدیر اقدام، سیدکاظم اتحاد مدیر امید ایران. نشسته روی زمین از راست: سیدمحمد طباطبایی مدیر روزنامه تجدد ایران و شکرالله صفوی مدیر کوشش. 

کلید واژه ها: فرخی یزدیعباس مسعودیعلی دشتیعباس خلیلیسید کاظم اتحاد


نظر شما :