امام خمینی در اولین لحظات بازگشت به ایران

۱۲ بهمن ۱۳۸۹ | ۱۷:۵۶ کد : ۲۹۹ تاریخ مصور
امام خمینی در اولین لحظات بازگشت به ایران

کلید واژه ها: امام خمینی


نظر شما :