قیمت اتومبیل افزایش می‌یابد

۸ فروردین ۱۳۴۲
۱۸ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۸:۲۷ کد : ۳۰۸۵ کاغذ اخبار
قیمت اتومبیل افزایش می‌یابد
تهیه صورتی از مشخصات اتومبیل‌ها در وزارت اقتصاد تا اواخر وقت امروز ادامه داشت. در این لیست در مقابل اسم هر اتومبیل قیمت، وزن، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن ذکر می‌گردد تا در موقع ورود هر نوع اتومبیل و یا مراجعه اشخاص، گمرک‌خانه‌ها بتوانند میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی اتومبیل را معین کنند.

 

تاکنون اتومبیل‌هایی که به ایران وارد می‌شد سه دسته بود. دسته اول اتومبیل‌های کوچک چهار سیلندر که حداقل بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ کیلو وزن داشت مثل دفین و فولکس واگن و حداکثر مثل بنز وولگا که در حدود هزار تا هزار و دویست کیلو وزن دارند. در مقایسه بین سود بازرگانی جدید با قدیم، بر قیمت این اتومبیل‌ها حداقل ۲ هزار تومان اضافه می‌شود. مثلاً فولکس واگن که سابقاً رویهم‌رفته بین چهار و نیم تا ۵ هزار تومان حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌پرداخت، اکنون نزدیک ۷ هزار تومان خواهد پرداخت.

 

دسته دوم اتومبیل‌های شش سیلندر می‌باشند که این اتومبیل‌ها هم حداقل ۱۲۰۰ کیلو وزن دارند و اگر قیمت وارده به بندر بیش از ۲۰ هزار تومان باشد، حداقل هشت‌ هزار تومان و اگر از ۲۰ هزار تومان کمتر قیمت داشته باشد در حدود ۵ هزار تومان بر قیمت آن افزوده خواهد شد.

 

دسته سوم اتومبیل‌های هشت سیلندر بزرگ و سنگین مثل بیوک و کادیلاک و نظایر آن می‌باشد که در حدود ۲ هزار کیلو وزن آن است. مثلاً بیوک قریب دوهزار کیلو وزن دارد و قیمت وارده به بندر آن هم حداقل از ۳۰ هزار تومان بیشتر است. در این صورت قیمت آن از صد هزار تومان کمتر نخواهد بود و نسبت به سود بازرگانی قبلی حداقل ۴۵ هزار تومان گران‌تر خواهد شد و بیش از ۷۰ هزار تومان از قیمت اتومبیل از طریق حقوق گمرکی و سود بازرگانی عاید دولت می‌شود. ارقام فوق حداقل قیمت اتومبیل هشت سیلندر و عایدی دولت از آن می‌باشد. با این ترتیب باید گفت که با اجرای مقررات جدید واردات افزایش قیمت اتومبیل‌های کوچک کم و اتومبیل‌های بزرگ خیلی زیاد خواهد بود و اصولا اتومبیل‌های نو با قیمت تمام شده گرانتری توسط نمایندگی‌های فروش آن‌ها عرضه خواهد شد.

 

 

روزنامه اطلاعات

کلید واژه ها: اتومبیل خودرو


نظر شما :