بی‌بضاعت‌ها با هزار ریال از خدمت وظیفه معاف می‌شوند

۲۰ تیر ۱۳۳۲
۲۳ تیر ۱۳۹۲ | ۱۷:۵۸ کد : ۳۳۷۴ کاغذ اخبار
بی‌بضاعت‌ها با هزار ریال از خدمت وظیفه معاف می‌شوند
امروز نیم ساعت بعدازظهر یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی در دفتر آقای سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش تشکیل یافت و آقای رئیس ستاد به مدیران جراید و خبرنگاران اظهار داشت: چون عده زیادی از مشمولین نظام وظیفه متولدین ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ به واسطه عدم احتیاج به خدمت زیر پرچم احضار نشده‌اند و وضعیت آن‌ها بلاتکلیف مانده بود لذا پس از مطالعاتی که در این مورد به عمل آمد به موجب لایحه قانونی که به تصویب آقای نخست‌وزیر رسید مقرر گردید این مشمولین با پرداخت مبلغ مختصری نسبت به بی‌بضاعتان و تادیه وجه زیادتری از متمکنین از خدمت نظام معاف شوند. سپس متن لایحه قانونی مزبور در اختیار خبرنگاران گذاشته شد و اینک به شرح زیر به اطلاع خوانندگان محترم می‌رسد.

 

 

متن لایحه قانونی

 

ماده ۱ـ مشمولین نظام وظیفه متولد ۱۳۰۶ الی آخر اسفند ۱۳۱۱ به استثناء دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌ها و دکتر‌ها که تابع مقررات خاصی می‌باشند که غایب بوده و یا متکفل و معلول باشند که مدت معافیت قانونی آنان خاتمه نیافته و یا به علل دیگر وضع آنان تا این تاریخ روشن نشده با شرایط ذیل از خدمت زیر پرچم معاف می‌گردند.

 

الف ـ کارگران ـ زارعین ـ کسبه و مستخدمین جزء و سایر کسانی که تمکنی ندارند با پرداخت مبلغ یک هزار ریال.

 

ب ـ کسانی که خود یا متکفل مخارج قانونی آنان متمکن می‌باشند علاوه بر پرداخت مبلغ یک هزار ریال مذکور در بند الف مبلغی معادل یکصدم دارایی و تمکنی که دارند به تشخیص خودشان با قید شرافت پرداخت خواهند نمود.

 

ماده ۲ـ برای پرداخت وجوه مقرر در ماده اول این لایحه قانونی مشمولین مذکور شخصا یا به وسیله نماینده خود به بانک ملی ایران یا شعب یا نمایندگی‌های آن مراجعه و بر طبق بند (الف) ماده فوق وجه مقرر را پرداخته و رسید آن را در اوراق مخصوصی که بانک ملی ایران بدین منظور تهیه نموده است در دو نسخه دریافت می‌دارند. نسخه سوم رسید در بانک بایگانی خواهد شد و بانک ملی وجوه دریافتی را در حساب مخصوصی منظور و صورت آن را ماهانه به خزانه‌داری کل ارسال خواهد داشت.

 

ماده ۳ـ مشمولین مزبور موظفند منتها در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی یک نسخه از برگ رسید دریافتی از بانک را تسلیم مناطق یا حوزه‌های مربوطه نموده برگ معافیت خود را دریافت دارند.

 

ماده ۴ـ مناطق و حوزه‌های اداره نظام وظیفه عمومی مکلفند همین که مشمولین مربوط به منطقه یا حوزه آن‌ها برگ رسید بانک ملی دایر به پرداخت وجوه مقرر در ماده اول این لایحه قانونی را شخصا یا به وسیله نماینده خود و یا به وسیله پست سفارشی ارائه و تسلیم نمودند حداکثر در ظرف مدت یک ماه برگ معافیت آنان را بدون هیچ قید و شرطی صادر و به ارائه دهنده رسید بانک تسلیم و یا برای او به وسیله پست سفارشی ارسال نمایند.

 

ماده ۵ ـ بانک ملی و شعب تابعه آن در آخر هر ماه صورت اسامی کلیه کسانی را که بر طبق بند ب از ماده اول وجوه مربوط به خود را پرداخته‌اند با کلیه مشخصات معینه در جراید محلی منتشر خواهد نمود.

 

ماده ۶ ـ کسانی که در ظرف مدت شش ماه مهلت مذکور در ماده ۳ از مقررات این لایحه قانونی استفاده نکنند از معافیت مذکور در این لایحه قانونی محروم بوده و مطابق مقررات مشمولین غایب درباره آنان رفتار خواهد شد.

 

ماده ۷ ـ هیچ کس حق ندارد مشمولین متولد ۱۳۰۶ به بعد را قبل از صدور برگ خاتمه خدمت یا ورقه معافیت عالما عامدا استخدام نماید و یا وسیله فرار آن‌ها را از مقررات قانون خدمت نظام وظیفه با این لایحه قانونی فراهم سازد.

 

ماده ۸ ـ مامورین ادارات دولتی (جز در موارد مالیاتی و جزایی و بهداشتی و ازدواج) تقاضای مراجعه‌کنندگانی را که از متولدین ۱۳۰۶ به بعد باشند موقعی پذیرفته و به جریان اداری خواهند گذارد که وضع متقاضی بر طبق مقررات این لایحه قانونی یا قانون نظام وظیفه روشن شده باشد.

 

ماده ۹ ـ متخلفین از موارد ۴ و ۷ و ۸ این لایحه قانونی به ۱۱ روز الی شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهند شد.

 

ماده ۱۰ ـ وزارت دفاع ملی آیین‌نامه اجرای این لایحه قانونی را تنظیم خواهد نمود.

 

ماده ۱۱ ـ این لایحه قانونی از اول شهریور ماه ۱۳۳۲ قابل اجرا بوده و کلیه وزارتخانه‌ها مامور اجرای آن می‌باشند.

 

بر طبق تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی معافیت مشمولین نظام وظیفه متولد ۱۳۰۶ الی ۱۳۱۱ مشتمل بر ۱۱ ماده تصویب می‌شود.

 

به تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۳۲

نخست‌وزیر ـ دکتر محمد مصدق

 

 

روزنامه اطلاعات

کلید واژه ها: نظام وظیفه سربازی


نظر شما :