امام: در طول تاریخ چنین کابینه‌ای به این صحت و خوبی نداشتیم

روزنامه جمهوری اسلامی- ۳۱ مرداد ۱۳۶۰
۰۸ آبان ۱۳۹۲ | ۱۸:۳۲ کد : ۳۶۹۶ پیشخوانکلید واژه ها: امام خمینیرجایی


نظر شما :