ناجی ۱۲ سالۀ ایرانی نیکسون به آمریکا دعوت شد

۱۴ دی ۱۳۳۲
۰۹ دی ۱۳۹۲ | ۱۸:۰۲ کد : ۳۸۸۹ کاغذ اخبار
ناجی ۱۲ سالۀ ایرانی نیکسون به آمریکا دعوت شد
به دستور آقای نیکسون معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساسان پوراعتضادی فرزند آقای مهندس پوراعتضادی مدیر روزنامۀ زلزله به وسیلۀ ادارۀ اصل چهارم ترومن دعوت شده است که به اتفاق خانم آقای مهندس پوراعتضادی برای مدت ۳ ماه به آمریکا مسافرت نماید.

 

ساسان پوراعتضادی دانش‌آموز ۱۲ ساله در روز ورود آقای نیکسون به تهران موفق شد که با همکاری مامورین انتظامی شبکه‌ای را که برای قتل نیکسون فعالیت می‌کرد، کشف کند که در نتیجه کشف شبکۀ مزبور عده‌ای از عناصر مشکوک و مخرب دستگیر گردیدند.

 

ساسان پوراعتضادی چند روز پیش مفتخر به دریافت یک دوچرخه و یک قطعه نشان درجه سوم سپاس گردید و تا چند روز دیگر به اتفاق مادر خود عازم آمریکا خواهد شد.

 

 

روزنامه اطلاعات

کلید واژه ها: نیکسون


نظر شما :