اعدام در ملاءعام لغو شد

۳ دی ۱۳۴۳
۱۱ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۶:۴۷ کد : ۳۹۹۳ کاغذ اخبار
اعدام در ملاءعام لغو شد
صبح امروز آقای دکتر باقر عاملی وزیر دادگستری در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که مجازات اعدام در ملاءعام لغو شده و از این پس حکم اعدام در زندان به مرحله اجرا درمی‌آید.

 

وزیر دادگستری اظهار داشت: خبری که امروز من در اختیار خبرنگاران محترم قرار می‌دهم راجع به تغییری است که در آئین‌نامۀ مجازات اعدام به وجود آمده و برای این کار باید مقدمه‌ای بگویم. به طور کلی مجازات علاوه بر تشفی خاطر متضررین از جرم، باید دو نکته را شامل باشد، یکی تنبیه مجرم و دیگری تنبه افراد جامعه. البته باید ضمن اجرای این مطلب ترتیبی داده شود که مجرم اصلاح شود، یعنی نوعی با مجرم رفتار شود که مجرم پس از مجازات دنبال جرم نرود و مرتکب تکرار جرم نشود. ولی اگر وضع مجرم آنقدر خطرناک باشد که جامعه اصلاح او را کافی نداند باید از جامعه طرد شود. مجرمینی که خطرناک هستند و فساد آن‌ها به حد اعلاء باشد باید از جامعه دور باشند و حتی اعدام آن‌ها که بالا‌ترین درجۀ دور شدن آن‌هاست باید اجرا شود. با این مقدمه «اعدام» تنبیهی است که موجب طرد مجرم از جامعه و تنبه جامعه باید بشود.

 

 

اثر عکس دارد

 

آقای وزیر دادگستری سپس اظهار داشت: کاری که ما کرده‌ایم طرز اجرای اعدام را تغییر داده‌ایم، به این معنی که قبلا وقت اعدام تعیین می‌شد، چوبۀ دار آماده می‌گردید، مردم جمع می‌شدند و محکوم‌علیه در میان مردم بالای دار می‌رفت. این طرز معایب زیادی از قبیل اثرات روحی این طرز اعدام در مردم داشت. از طرفی اجرای حکم اعدام به آن طرز از جهت خانواده و بستگان محکوم یک اثر نامطلوب داشت و منظرۀ بستگان و اطفال و برادر محکوم که اغلب ناظر چنین صحنه‌هایی بودند قابل وصف نیست در حالی که نظر ما از اجرای حکم اعدام فقط حفظ نظم جامعه است و بس.

 

 

تغییر دو ماده

 

آقای دکتر عاملی ضمن اشاره به آئین‌نامۀ قبلی اجرای حکم افزود: به همین جهت دو مادۀ آئین‌نامه اجرای حکم اعدام که اصلاح آن در اختیار وزیر دادگستری است، اصلاح شد و موجب رفع این مشکل گردید. این دو ماده امروز به تصویب وزیر دادگستری رسید.

 

نظر به ماده ۴۸۵ قانون آئین‌ دادرسی کیفری ماده ۵ و ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ به طریق زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده ۵ – موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب خواهد بود و حکم مزبور با حضور دادستان استان و رئیس شهربانی یا نماینده آنان و پزشک قانونی و منشی دادگاه جنایی و رئیس زندان در محل مخصوصی در زندان طبق ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری اجرا خواهد شد. وکیل محکوم‌علیه می‌تواند در موقع اجرای حکم حاضر شود.

 

ماده ۱۹ – از مراسم اجرای حکم توسط شهربانی عکسبرداری و عکس‌ها در پروندۀ محکوم‌علیه بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر جرم و خلاصۀ رای دادگاه در‌‌ همان روز منتشر خواهد شد.

 

 

وزیر دادگستری: هنوز قابل قبول نیست

 

وزیر دادگستری در پاسخ این سؤال که درباره لغو مجازات اعدام دادگستری ایران چه نظر و تصمیمی دارد، اظهار داشت: مجازات اعدام شاید در چند کشور از بین رفته باشد و اخیراً هم در انگلستان این مجازات لغو شده است ولی حقوقدانان دنیا هنوز به حد نهایی مطالعه در این مورد نرسیده‌اند و به طور کلی هنوز دنیا این فکر را قبول نکرده است.

 

وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: از امروز من می‌توانم بگویم که پس از این مجازات اعدام در ملاءعام صورت نخواهد گرفت بلکه به طوری که اشاره شد در محیط زندان انجام می‌شود.

 

 

روزنامه اطلاعات
 

کلید واژه ها: اعدام


نظر شما :