سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!

۲۱ آذر ۱۳۸۹ | ۲۳:۰۷ کد : ۴۰ تاریخ مصور
سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!

مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله‌العالی حسب‌الامر تلگرافی مبارک نمره 965 فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقب بودند.

 

بالأخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک‌ از هر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود را به کوه‎‎های ماسال کشیده بود، عده قزاق هم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بین راه هم یک تصادفاتی واقع شده میرزا نعمه‌الله داماد حسنخان کیش دره مقتول و باقی باز فرار میکنند.

 

از طرف دیگر طالش‎‎ها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک‌ عده فرستاده بودند، بالاخره میرزا کوچک و کااوک بهطرف گردنه گیلوان متواری شده در آنجا از شدت سرما تلف شده‌اند.

 

قبل از اینکه قزاقهای تعاقب کننده برسند، مابین طالش‎‎ها و طارمی‎‎ها در سر نعش گفتوگو شده طالشی‌‎‎ها سر نعش را بریده بودند که قزاق‌‎‎ها رسیده و سر را گرفته حمل به شهر مینمایند.

 

میرزا کوچک خان

 

اینک سر بریده در دفتر حاضر است هر طور دستور میفرمایید، اطاعت میشود نعش کااوک هم در همان گردنه افتاده است.

 

نمره 210 برج قوس [آذرماه] رییس قوای گیلان امیرپنجه محمد‌علی فرمانفرمایان ایالات و حکام ولایات در نتیجه تعقیب قوای دولتی میرزا کوچک‌ خان که در کوه‎‎های طالش و طارم فراری بوده در گردنه گیلوان تلف شده و غائله چندین ساله گیلان بهطور قطعی خاتمه یافت بحمدالله دیگر اثری از متمردین در آن صحنه باقی نیست، قدغن فرمایید این خبر را به اطلاع عموم برسانند.

 

منبع خبر: ماهنامه گزارش تاریخ، شماره 3، ص 57
کلید واژه ها: میرزا کوچک خان


نظر شما :