موسوی بجنوردی از اعدام عفو شد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۵
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۹ کد : ۴۲۶۹ کاغذ اخبار
موسوی بجنوردی از اعدام عفو شد
به میمنت تولد والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی از طرف شاهنشاه آریامهر، محمدکاظم موسوی بجنوردی که محکوم به اعدام شده بود، مورد یک درجه عفو قرار گرفت.

 

محمدکاظم موسوی بجنوردی در دادگاه‌های عادی و تجدید نظر اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی به سبب اقدام دست‌جمعی علیه امنیتی کشور و رهبری قیام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود.

 

فرجام‌خواهی محمدکاظم موسوی بعد از رأی دادگاه‌های عادی و تجدید نظر اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و قطعیت محکومیت اعدام برابر ماده ۳۱۷ ناظر به مواد ۳۱۹ و ۳۳۰ و ماده یک مقدمین علیه امنیت کشور و قیام مسلحانه بوسیله وزیر جنگ به شرف عرض شاهنشاه آریامهر رسید و شاهنشاه آریامهر به میمنت تولد نوزاد جدید خاندان سلطنت وی را مورد عفو قرار دادند و مقرر فرمودند حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل گردد.

 

به این ترتیب حکم اعدام محمدکاظم موسوی بجنوردی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد و پرونده محکوم از طریق اداره دادرسی ارتش برای انجام تشریفات و اجرای فرمان شاهنشاه به وزارت دادگستری ارسال گردید.

 

سابقه

 

روز سی‌ام دی ماه سال گذشته کشف یک حزب مخفی و زیرزمینی که هدف آن قیام مسلحانه و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور بود اعلام گردید و ۵۵ نفر از اعضای فعال این حزب مخفی دستگیر شدند.

 

در تحقیقات بعدی معلوم شد که رهبری این گروه با محمدکاظم موسوی بجنوردی بوده است. پرونده متهمین پس از انجام تحقیقات در مراحل بازپرسی دادستان ارتش به دادگاه عادی فرستاده شد.

 

دادگاه عادی محمدکاظم موسوی بجنوردی متهم ردیف یکم (رهبر گروه) را محکوم به اعدام و حسن حامدعزیزی و محمد سید محمودی قمی (متهمین ردیف‌های دوم و سوم) را به حبس ابد و ۵۲ نفر بقیه متهمین را به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

 

بر اثر تقاضای تجدید نظر دادستان دادگاه، به علت قلت مجازات و همچنین تقاضای متهمین، پرونده به دادگاه شماره دو تجدید نظر اداره دادرسی ارتش ارسال گردید.

 

دادگاه مزبور رأی صادره دادگاه بدوی را در مورد محمدکاظم موسوی بجنوردی ابرام و ۷ نفر دیگر از متهمین را به حبس ابد محکوم نمود.

 

متهمین از رأی صادره فرجام‌خواهی نمودند که گزارش آن به شرف عرض شاهنشاه آریامهر رسید و شاهنشاه با یک درجه تخفیف در مورد متهم ردیف یکم (محمدکاظم موسوی بجنوردی) موافقت فرمودند.

 

 

روزنامه اطلاعات

کلید واژه ها: کاظم موسوی بجنوردی


نظر شما :