مسعود میرزا ظل‌السلطان

فرزند ناصرالدین شاه
۱۳ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۰ کد : ۴۳۶۶ رجال

کلید واژه ها: ظل‌ السلطان


نظر شما :