عکس‌های نادیده از رضاشاه

۰۹ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۷ کد : ۴۴۵۸ تاریخ مصور
تاریخ ایرانی: تصاویری دیده نشده از رضاشاه پهلوی. این عکس‌ها را علی خادم عکاس مطبوعاتی از رضاشاه و فرزندش محمدرضا گرفته و نخستین بار اواسط دهۀ چهل، در مجلۀ «سپید و سیاه» به چاپ رسیده‌اند.افتتاح هنرستان دختران  بازدید از بیمارستان شاهرضای مشهدبه اتفاق ولیعهد در مدرسۀ نظامبازدید از ایستگاه راه‌آهنبازدید از ماشین‌های سیگارسازیبه اتفاق ولیعهد در شوشدر آذربایجان، پیش از دفع غائلۀ سمیتقوبازدید از کارخانه دخانیات ایران

کلید واژه ها: رضاشاه


نظر شما :