اردشیر زاهدی در وزارت خارجه

۱۳ تیر ۱۳۹۳ | ۲۲:۳۰ کد : ۴۴۶۹ تاریخ مصور
اردشیر زاهدی در دورۀ وزارت امور خارجه، زمستان ۱۳۴۵

کلید واژه ها: اردشیر زاهدی


نظر شما :