ارتباط تلفنی تهران و لندن برقرار خواهد شد

۲۸ تیر ۱۳۲۷
۲۳ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۸ کد : ۴۴۹۹ کاغذ اخبار
ارتباط تلفنی تهران و لندن برقرار خواهد شد
موضوع ارتباط تلفنی ایران با کشورهای خارجه چندی است که مورد توجه دولت قرار گرفته و وزارت پست و تلگراف و تلفن در این باره قدم‌هایی برداشته تا از وضع کنونی و عقب‌ماندگی مخابراتی که در دنیای کنونی شکل مسخره‌آمیزی به خود گرفته است خلاص شویم.

 

تلفن‌های با خارجه با سیم و بی‌سیم است. تلفنی که اکنون بین تهران و بغداد دایر شده با سیم است ولی تلفنی که قرار است بین تهران و لندن افتتاح یابد بی‌سیم می‌باشد. وزارت پست و تلگراف در نتیجه مذاکراتی که از مدتی پیش شروع کرده بود اکنون موفق شده است تلفن بی‌سیم بین تهران و لندن را بگشاید و اهتمام به عمل آمده که این گشایش تلفنی هنگامی صورت گیرد که اعلیحضرت همایونی به اروپا سفر می‌فرمایند تا خبرهای مربوط به این مسافرت به وسیله تلفن نیز واصل گردد و یا اعلیحضرت همایونی بتوانند با تلفن با مقامات و متصدیان امور در تماس باشند.

 

***

 

به طوری که اطلاع یافته‌ایم فردا که اعلیحضرت همایونی به لندن وارد می‌شوند تلفن بین تهران و لندن وارد مرحله آزمایش خواهد شد و مخابرات تلفنی شروع می‌گردد. همچنین آزمایش مخابراتی بین تهران و برن به وسیله تلفن بی‌سیم شروع می‌گردد.

 

ارتباط تلفنی بی‌سیم بین تهران و تمام نقاط اروپا به وسیله تلفن بی‌سیم تهران - لندن و تهران - برن انجام خواهد یافت و اکنون چون خط تلفنی در مرحله آزمایشی می‌باشد وزارت پست و تلگراف نمی‌تواند آن را مورد استفاده عموم قرار دهد ولی به زودی پس از استقرار روابط تلفنی و تعیین روز و ساعات معین در هفته این موضوع به اطلاع عامه خواهد رسید.

 

 

روزنامه اطلاعات

کلید واژه ها: تلفن ایران و انگلیس


نظر شما :