جمعیت ایران ۲۵میلیون نفر است

۱۲ آذر ۱۳۴۵
۲۴ آذر ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۰ کد : ۴۸۶۱ کاغذ اخبار
جمعیت ایران ۲۵میلیون نفر است
جمعیت تهران ۲۵۴۸۸۶۹۹ نفر، جمعیت شهری ۹۸۱۰۸۲۲ نفر، جمعیت روستایی ۱۵۶۷۷۸۷۷ نفر، افزایش جمعیت کل کشور نسبت به سرشماری سال ۳۵ (در دهسال) ۶۵۳۳۹۹۵. جمعیت تهران ۲۶۹۵۰۰۰ نفر.

 

این نتیجه سرشماری سال ۴۵ است که صبح امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی توسط آقای دکتر جامعی رئیس مرکز آمار ایران در اختیار نمایندگان مطبوعات گذاشته شد.

 

آقای دکتر جامعی از همکاری مطبوعات در امر سرشماری تشکر کرد و گفت: روزی که ما شروع به اجرای سرشماری کردیم فکر نمی‌کردیم که تا این اندازه در این کار موفق شویم. تمام کوشش‌های خود را در تهیه زیربنای صحیح کار سرشماری عمومی نمودیم و بهترین طرح را از هر جهت آماده کردیم لیکن همانطور که آقایان خبرنگاران می‌دانند اجرای طرحی که با ۲۵ میلیون نفر سر و کار دارد، مستلزم همکاری‌های همه‌‌جانبه مردم بود. خوشبختانه این همکاری بیش از حد انتظار بود و تا به حال سابقه نداشته است که در یک آمارگیری آن ‌قدر مردم علاقمند و همگام باشند. برخوردهای نامساعد به قدری کم بود که در قبال این کار عظیم صرفنظر کردنی است.

 

افزایش جمعیت کشور بطور متوسط ۳۴ درصد است که بالا‌ترین درصد یعنی ۶۹ مربوط به فرمانداری کل ایلام و به ترتیب مربوط به استان مازندران ۵۵ درصد، فرمانداری کهکیلویه ۵۴ درصد، استان مرکزی ۵۲ درصد، فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان ۵۲ درصد و استان آذربایجان غربی ۵۰ درصد بوده است. در بین استان‌ها افزایش سریع جمعیت مازندران و آذربایجان غربی قابل توجه است.

 

 

روزنامه اطلاعات


کلید واژه ها: جمعیت


نظر شما :