تصاویر کمتر دیده شده از آیت‌الله بهشتی

۰۷ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۱ کد : ۵۱۰۹ تاریخ مصور
تاریخ ایرانی: در صدر فهرست شهدای هفتم تیر، نام آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی می‌درخشد.

 

«تاریخ ایرانی» در سالگرد شهادت ایشان و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته نظام در ۷ تیر ۱۳۶۰ در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، تصاویری کمتر دیده شده از آیت‌الله بهشتی را همراه با عکس‌هایی از سایت «مشرق» منتشر می‌کند:

 شهید بهشتی‌ در ج‍ل‍س‍ه‌ ق‍ض‍ات‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ همراه با آیت‌الله ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ م‍وس‍وی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ه‍دوی‌ ک‍رم‍ان‍ی

 

آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ح‍ی‍ن‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ در ج‍م‍ع‌ روس‍ای‌ دادگ‍اه‌‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌

 

آی‍ت‌‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در ت‍ظاه‍رات‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در دوران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی

 

س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در راه‍پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ روز ک‍ارگ‍ر در م‍ی‍دان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ین‌ ت‍ه‍ران‌

 

آیت‌الله بهشتی در م‍راس‍م‌ اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌ دوره‌ اول‌ م‍ج‍ل‍س‌ خ‍ب‍رگ‍ان

 

شهید بهشتی همراه با آیت‌الله طالقانی در اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌ دوره‌ اول‌ م‍ج‍ل‍س خبرگان

 

م‍راس‍م‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ف‌ ح‍ک‍م‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ب‍ن‍ی‌ص‍در ت‍وس‍ط دک‍ت‍ر ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌

 

ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ آی‍ت‌‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

کلید واژه ها: آیت الله بهشتی


نظر شما :