کشف خانه تیمی سران طاغوت، مجله بهلول، خرداد ۱۳۶۰

۰۱ فروردین ۱۳۹۰ | ۱۹:۱۶ کد : ۵۵۳ تاریخ مصور
کشف خانه تیمی سران طاغوت، مجله بهلول، خرداد ۱۳۶۰

تاریخ ایرانی: «بهلول» اولین نشریه طنزی بود که پس از انقلاب منتشر شد. بهلول پیش از کودتای ۲۸ مرداد  هم منتشر می‌شد و به همین خاطر وقتی که در آخرین روز سال ۵۷ منتشر شد، روی جلدش نوشت: دوره جدید، سال ۲۹.
 

کلید واژه ها: مجله بهلول


نظر شما :