حمایت شاملو از اشغال سفارت آمریکا

نامه‌ای که کانون نویسندگان برای دانشجویان پیرو خط امام نوشت
۲۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۳ کد : ۵۶۴۲ گزیده‌های تاریخی
نامه‌ای که کانون نویسندگان برای دانشجویان پیرو خط امام نوشت
حمایت شاملو از اشغال سفارت آمریکا
تاریخ ایرانی: احمد شاملو و غلامحسین ساعدی هم از حامیان اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بودند؛ امضای آن‌ها پای پیام کانون نویسندگان ایران به دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا آمده که در روزنامه اطلاعات ۱۶ آبان ۵۸ منتشر شده است:

 

دانشجویان عزیز جای بسی شادمانی است که جوهر اصلی انقلاب ایران یعنی مبارزه بی‌امان با امپریالیسم جهانی به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، یک بار دیگر به همت شما فرزندان رشید ملت در دستور روز قرار گرفت. اقدام شما در لحظه‌ای که امپریالیسم آمریکا شاه فراری را در دامان خود پناه داده است نشان داده که دانشگاه همچنان سنگر مبارزه در راه آزادی و استقلال میهن عزیز است و پرچم جهاد ضد امپریالیستی را قهرمانانه به دوش می‌کشد. هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران به نمایندگی از جانب کلیه اعضای این کانون وظیفه خود می‌داند که در این لحظات حساس به روح ضد امپریالیستی مبارزه مقدس شما درود بفرستد و آرزو کند که میهن ما در پرتو همبستگی و یکپارچگی همه نیروهای مترقی و ضد امپریالیست از سلطه جهان‌خواران بین‌المللی رهایی یابد و آزادی و دموکراسی مبتنی بر حاکمیت توده ما که سنگ بنای شکوفایی اندیشه و تفکر و اعتلای فرهنگ جامعه است در پرتو رهایی کامل ملت ما از سلطه امپریالیسم خون‌خوار هرچه زودتر در سرزمین ما تحقق پیدا کند. ما از صمیم قلب امیدواریم همچنان‌ که مبارزه علیه دستگاه دیکتاتوری شاه مخلوع به قیام یکپارچه خلق و سرنگونی رژیم پلید شاهنشاهی منجر شد، این بار نیز قاطعیت موضع ضد امپریالیستی شما به یک مبارزه بی‌وقفه و آگاهانه در همه سطوح علیه امپریالیسم بینجامد.

 

دکتر باقر پرهام - دکتر غلامحسین ساعدی - احمد شاملو - دکتر اسماعیل خوئی - محسن یلفانی

کلید واژه ها: شاملو سفارت آمریکا غلامحسین ساعدی کانون نویسندگان


نظر شما :