نطق نماینده ارامنه در مجلس خبرگان

۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۲۰:۰۲ کد : ۵۷۷۵ تاریخ مصور
تاریخ ایرانی: نطق هرایر خالاتیان، نماینده ارامنه در مجلس خبرگان قانون اساسی در شهریور ۱۳۵۸ درباره اصل ۱۳ که تاکید می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
 

کلید واژه ها: ارامنه مجلس خبرگان


نظر شما :