۵۰ سال پس از پایان «چه»

۱۷ مهر ۱۳۴۶؛ روزی که چه‌گوارا را در بولیوی اعدام کردند
۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۴ کد : ۶۰۴۵ تاریخ جهان
۱۷ مهر ۱۳۴۶؛ روزی که چه‌گوارا را در بولیوی اعدام کردند
 

کلید واژه ها: چه گوارا


نظر شما :