یدالله سحابی به روایت تصویر

۲۲ فروردین ۱۳۹۰ | ۱۸:۲۴ کد : ۶۲۵ تاریخ مصور
یدالله سحابی به روایت تصویراین تصویر در تاریخ ۵۹/۴/۲۷ ثبت شده است. زمانی که هاشمی رفسنجانی رییس انتخابی اولین دوره مجلس شورای اسلامی از دکتر یدالله سحابی رییس سنی این مجلس تقدیر می کند.


آنچه در پی می‌آید گزارشی تصویری از سیر حیات سیاسی، اجتماعی و علمی دکتر سحابی است.
کلید واژه ها: یدالله سحابی


نظر شما :