شاه: ۵۰۰ هزار چریک هم در ایران کاری از پیش نمی‌برند

روزنامه کیهان - ۱۵ تیر ۱۳۵۰
۲۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۳ کد : ۶۶۴۶ پیشخوان

 


نظر شما :