تشییع و خاکسپاری آیت‌الله طالقانی

۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۰ کد : ۸۲۰۱ تاریخ مصور

انتقال پیکر آیت‌الله سید محمود طالقانی به مسجد دانشگاه تهران / ‏‬صبح ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

انتقال پیکر آیت‌الله طالقانی به مسجد دانشگاه تهران / ‏‬صبح ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

انتقال پیکر آیت‌الله طالقانی به مسجد دانشگاه تهران / ‏‬صبح ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

اجتماع مردم پشت درهای مسجد دانشگاه تهران برای وداع با پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

انتقال تابوت به مسجد دانشگاه تهران برای تشییع آیت‌الله طالقانی / ‏‬ صبح ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

انتقال پیکر آیت‌الله طالقانی از مسجد دانشگاه تهران به مسیر تشییع / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از خودروی مخصوص که پیکر آیت‌الله طالقانی را در خود داشت / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از حضور گسترده و خودجوش مردم در مسیرهای تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از قبر آماده‌شده برای آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرای تهران. در تصویر آیات: سیدابوالفضل زنجانی و سیدهادی خسروشاهی دیده می‌شوند / ‏‬ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

 

لحظات تدفین آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرای تهران / ‏‬ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸

 

مسجد اعظم قم؛ امام خمینی در حال ورود به مراسم ترحیم آیت‌الله طالقانی / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

مسجد اعظم قم؛ امام خمینی در مراسم ترحیم آیت‌الله سیدمحمود طالقانی / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

مسجد اعظم قم؛ مراجع تقلید وقت در مراسم ترحیم آیت‌الله طالقانی / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

مسجد اعظم قم؛ مراجع تقلید وقت در مراسم ترحیم آیت‌الله طالقانی / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از مراسم بزرگداشت آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران / ‏ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از مراسم بزرگداشت آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران / ‏ شهریور ۱۳۵۸

 

حاج سیداحمد خمینی در مراسم هفتمین روز رحلت آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرای تهران / ‏‬شهریور ۱۳۵۸

 

آیت‌الله محمدرضا توسلی، محمدجواد حجتی کرمانی و سیدکمال‌الدین شیرازی در مراسم هفتمین روز رحلت آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرای تهران / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

نمایی از مزار آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرای تهران / ‏‬ شهریور ۱۳۵۸

 

بیشتر ببینید

 

تشییع آیت‌الله طالقانی

 

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی

کلید واژه ها: آیت الله طالقانی


نظر شما :