ربیعی: چه کسانی تاریخ می‌سازند؟

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۳:۳۶ کد : ۸۴۴۲ دیگر رسانه‌ها
ربیعی: چه کسانی تاریخ می‌سازند؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «چه کسانی تاریخ می‌سازند؟»، در روز بزرگداشت فردوسی (۲۵ اردیبهشت) به بررسی جایگاه این شاعر در فرهنگ و تاریخ ایران پرداخت و نوشت:

ما، اغلب بر این باور هستیم که تاریخمان را جنگاوران، حاکمان و فاتحان ساخته‌اند و این آن‌ها هستند که هویت سرزمینمان را رقم زده‌اند. تاریخ، اما ورق‌نگار روزها نیست. تاریخ با فرهنگ آمیخته می‌شود و به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.

من فکر می‌کنم این ادیبان، شاعران، نقاشان، موسیقی‌دانان و معماران هستند که تاریخ و هویت ملی ما را می‌سازند.

در این میان، بی‌تردید فردوسی ستاره درخشان هویت ایرانی ماست. داستان‌ها و قهرمان‌های آن‌ها، حیات فرهنگی و اجتماعی را تداوم می‌بخشند و فصل مشترک کنش جمعی برای کسانی که در یک سرزمین زیست می‌کنند را پدید آورده و مفهوم «ما» را شکل می‌دهند.

فردوسی ستاره درخشان هویت‌ساز و پدیدآورنده فصل مشترک بین همه ما ایرانی‌هاست.

فردوسی به گذشته‌ها تعلق ندارد بلکه حرفی نو در همه عصرها و زمان‌هاست. دانایی و توانایی سروده‌شده توسط فردوسی در عصری که کشورها با تیغ و شمشیر گشوده می‌شد، نظریه‌ای فراتر از دوره تاریخی او و رهنمودی برای همه نسل‌هاست.

امروز به سرانجام فردوسی هم که می‌اندیشیم، انگار این قصه پرغصه برای همه فرهیختگان این مرز و بوم تکرار شده است.

کلید واژه ها: علی ربیعی فردوسی


نظر شما :