ساعات پایانی حیات امام خمینی

۱۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۹ کد : ۸۴۵۶ تاریخ مصور
ساعات پایانی حیات امام خمینی از صبح تا شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸؛ برگرفته از مستند «روایت رهبری».

کلید واژه ها: امام خمینی


نظر شما :