یک قرن در ۵ دقیقه

۰۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۲ کد : ۸۶۰۷ تاریخ مصور
از به قدرت رسیدن رضا پهلوی و کودتای ۲۸ مرداد تا انتخابات ۸۸ و کلید روحانی؛ وقایع مهم تاریخی یک سده اخیر را در ویدئوی همشهری ببینید./ کارگردان: مصطفی شوقی/ تدوین: مسعود ساکی

کلید واژه ها: قرن ۱۴


نظر شما :