شهید چمران، چریک دانشمند

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۱۴ کد : ۸۶۴۳ تاریخ مصور
۳۱ خرداد ۱۳۶۰، شهید مصطفی چمران در جبهه دهلاویه به شهادت رسید؛ سمبل مقاومت از لبنان تا ایران و نخبه علمی از دانشگاه تهران تا برکلی آمریکا.

کلید واژه ها: چمران


نظر شما :