معمای متوسلیان؛ نگاهی دوباره به فیلم «ایستاده در غبار»

متوسلیان زنده است

متوسلیان زنده است

با اعزام نیروی نظامی به لبنان مخالف بودم...علت دستگیری اسرای ایرانی وجود متوسلیان بود...متوسلیان حزب‌الله را آموزش می‌داد.

ادامه مطلب