کوبای فیدل؛ میراث کاسترو

ژوراسیک‌ پارک سوسیالیسم

ژوراسیک‌ پارک سوسیالیسم

سوسیالیسم کوبایی به این اندازه محبوب و جذاب نبوده است؛ همان سوسیالیسمی که از برآمدن دوباره آن وحشت دارند.

فرزندان ازدست‌رفته فیدل

فرزندان ازدست‌رفته فیدل

در سال ۱۹۹۱ تنها ۱۳ درصد از تبعیدی‌ها مخالف تحریم‌ علیه کوبا بودند اما امروز این رقم به ۵۲ درصد افزایش یافته است.

دموکراسی مستقیم کاسترو

دموکراسی مستقیم کاسترو

کاسترو به من گفت که یک انقلابی حرفه‌ای است و انقلابی‌گری شغل او به شمار می‌آید چون نمی‌تواند بی‌عدالتی را تحمل کند.

دربه‌در دنبال دلار

دربه‌در دنبال دلار

کاسترو به دلیل نیاز مبرم کوبا به ارزهای خارجی، به صنعت توریسم علاقه‌مند شد چون ارزش شکر روزبه‌روز کاهش می‌یافت.

دوقلوهای جداشدنی

دوقلوهای جداشدنی

هنوز هم معماهای زیادی در مورد مرگ چه‌گوارا و سودی که نصیب رژیم دوست سابقش در کوبا کرد، وجود دارد.

بت انقلاب کوبا

بت انقلاب کوبا

فیدل تا نفس آخر برای رسیدن به خواسته‌های خود دشنام داد و مبارزه کرد اما به ندرت پیروزی را در آغوش گرفت.