آهنگ چنگ سرهنگ علینقی وزیری

پیمان سلطانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری میانجی موسیقی ایرانی و غربی بود

پیمان سلطانی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری میانجی موسیقی ایرانی و غربی بود

وزیری تواست موسیقی را از دور سُفره‌های پستوی درباری جدا کند... وزیری موسیقی را از محافل عیش و طرب بیرون می‌آورد و به آن روح قدسی می‌بخشد...مفهوم اجتماعی و جامعه‌شناختی موسیقی پس از وزیری معنای ...

با ریاست وزیری وضع مدرسۀ موسیقی بهتر خواهد شد

با ریاست وزیری وضع مدرسۀ موسیقی بهتر خواهد شد

آقای علینقی‌خان وزیری! شما از اول مهر ۱۳۰۸ با ماهی ۱۲۴ تومان حقوق به ریاست مدرسۀ موسیقی منصوب هستید...یک طغرا بلیت نمایش به منفعت مدرسۀ عالی موسیقی به مبلغ شش تومان از طرف حضرت مستطاب ...

باید انقلاب اخلاقی کرد

باید انقلاب اخلاقی کرد

می‌توانستیم با ملل متمدنه دنیا همدوش شویم...تنبلی حکمفرما است...اگر مدارس منظم عالی داشته باشیم ممکن است آرتیست‌های ما به همه جای عالم رفته، عایدی‌های هنگفت داشته و اسباب افتخار مملکت ما گردند...موسیقی معاصر عبارت است ...

ساز وزیری و ناسازگاری سنت‌گرایان/ نگاهی به روزها و رازهای کلنل موسیقی‌دان

ساز وزیری و ناسازگاری سنت‌گرایان/ نگاهی به روزها و رازهای کلنل موسیقی‌دان

وزیری از اصول انقلاب مشروطه جانبداری می‌کرد و این کار موقعیت او را در ارتش به خطر انداخت...وزیری از طریق میرزا عبدالله، با ردیف‌های موسیقی سنتی ایرانی آشنا شد...در میان نخستین گروه دانش‌آموزانی که در ...

محمد‌رضا لطفی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری از سکانداران سزارین فرهنگی ایران بود

محمد‌رضا لطفی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: وزیری از سکانداران سزارین فرهنگی ایران بود

اگر قرار باشد بگوییم همه کارهای وزیری درست بوده ما الان باید در‌‌ همان موسیقی مدل وزیری به شکوفایی می‌رسیدیم ولی می‌بینیم که حتی شاگردان خود وزیری هم تئوری‌های او را به طور کامل دنبال ...

علینقی وزیری؛ ناسیونالیسم دولتی و روشنفکر موسیقی

علینقی وزیری؛ ناسیونالیسم دولتی و روشنفکر موسیقی

وزیری و دیگر اندیشه‌وران آن روزگار سود اصلی هنرها را تاثیر اخلاقی‌شان می‌دانستند... وزیری باورش را به هنری که ارزش تربیتی داشته باشد، ابراز می‌کند... وزیری نوعی هنر واقعیت‌گرا و تعلیم‌گر را می‌پسندید و ترویج ...