خاطرات یشایایی، صابری، عدل و نجفی

ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

دکتر شریعتی به من گفت مساله سینما و هنر را جدی بگیر...دکتر شریعتی یک سوسیالیست بود که مذهب را به عنوان زبانی برای ارتباط با توده‌های مردم انتخاب کرده بود...آرم حسینیه ارشاد را ما طراحی ...