مجاهد جاسوس؛ بازخوانی پرونده محمدرضا سعادتی

اعدام سعادتی اشتباه بود

اعدام سعادتی اشتباه بود

اگر سعادتی زنده می‌ماند می‌توانست آلترناتیوی مقابل مجاهدین خلق و مشی مسلحانه آن باشد.

سعادتی را سپاه دستگیر کرد

سعادتی را سپاه دستگیر کرد

شوروی تلاش می‌کرد بداند چگونه یک جاسوس آن‌ها لو رفته است. مجاهدین هم می‌خواستند امکاناتی از شوروی بگیرند.