مطالب مرتبط با کلید واژه

امام


بهشتی سرشت در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام معتقد بود رضاخان با اعلام جمهوری زیر سوال می‌رود

بهشتی سرشت در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: امام معتقد بود رضاخان با اعلام جمهوری زیر سوال می‌رود

شاید امام (ره) معتقد بودند که اگر رضاخان اعلام جمهوری می‌کرد مجبور بود الزامات آن را نیز بپذیرد و پیش بینی می‌کرد چنین اهدافی هیچگاه در جمهوری رضاخانی محقق نمی‌شود، پشت پرده حکومت پهلوی‌ها زودتر برملا می‌شد...امام معتقد بود با اعلام جمهوری،افشای رضاخان بیست سال به تاخیر نمی‌افتاد

ادامه مطلب