مطالب مرتبط با کلید واژه

خسرو سیف


خسرو سیف: عوامل حکومت باعث خودکشی تختی شدند

خسرو سیف: عوامل حکومت باعث خودکشی تختی شدند

تختی یک هفته قبل از مرگ، رفته بود شمال و ‌گفته بود که من می‌خواهم خودم را بکشم...ما نمی‌توانستیم تصور کنیم که تختی در اوج افتخار علیرغم مسائل مالی چنین تصمیمی بگیرد...سرهنگ خسروانی به برادر تختی گفت در مصاحبه‌ای، علت خودکشی را مسائل خانوادگی عنوان کند...گفته شد وقتی فیلم تشییع جنازه تختی را به شاه نشان دادند، عصبانی شده بود...چند نفر به خاطر تختی خودکشی کردند. یک نفر در شمال آب باطری خورد. یک نفر زرنیخ خورد که کنار آرامگاه تختی دفن شده است.

ادامه مطلب