مطالب مرتبط با کلید واژه

هامیلتون جردن


روزشمار ۴۴۴ روز گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی

روزشمار ۴۴۴ روز گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی

روز دوم: ایالات متحده آمریکا شرایط پیشنهادی ایران را در مورد بازگرداندن شاه به ایران رد می‌کند...شانزدهمین روز: سه نفر از گروگان‌ها آزاد می‌شوند...روز پنجاهم: یک درخت نوئل از طرف آمریکا به گروگان‌ها اهدا شد...سیصد و چهاردهمین روز: امام خمینی برای آزادی گروگان‌ها چهار شرط اعلام می‌نماید...چهارصد و چهل و چهارمین روز: نیم ساعت بعد از آنکه ریگان رسما ریاست‌جمهوری آمریکا را عهده‌دار شد، گروگان‌ها آزاد شدند.

ادامه مطلب