مطالب مرتبط با کلید واژه " ایتالیا "


ظهور فاشیسم در ایتالیا

ظهور فاشیسم در ایتالیا

موسولینی در آغاز خود را در کسوت معلم و استاد هیتلر می‌بیند، استادی که تجارب زیادی در مورد اداره یک کشور و سرکوب مردم دارد.

ادامه مطلب
فوتوریست‌های فاشیست

فوتوریست‌های فاشیست

دوران فوتوریسم با یک دروغ آغاز شد. روز ۲۰ فوریه ۱۹۰۹ مانیفست فوتوریستی منتشر شد؛ جنبشی که در واقع هنوز وجود نداشت.

ادامه مطلب
سیاه‌جامگان ایتالیا

سیاه‌جامگان ایتالیا

موسولینی از یک انقلابی چپ به یک چهره مرتد بدل می‌شود. با الیت بورژوا دست دوستی می‌دهد و به شدت ضد سوسیالیست می‌شود.

ادامه مطلب