مطالب مرتبط با کلید واژه

شعبان جعفری


شعبان جعفری؛ باستانی‌کار کودتاچی

شعبان جعفری؛ باستانی‌کار کودتاچی

نخستین کسانی که تربیت بدنی را برای دختران باب کردند، میسیونرهای مسیحی سدهٔ سیزدهم شمسی بودند...در دههٔ ۱۳۱۰ تربیت بدنی در مدارس دخترانهٔ دولتی اجباری شد...سال ۱۳۱۸ در رشته‌های دو و میدانی، فوتبال و شنا مسابقات ملی قهرمانی برگزار شد...اواخر دههٔ ۱۳۴۰ بود که فوتبال آرام‌آرام کشتی را به سایه برد...در دهۀ ‌۱۳۵۰ هنرهای رزمی آسیای شرقی پا به عرصهٔ ورزش ایران گذاشت. محبوبیت شگرف فیلم‌های کونگ‌فویی چینی هم در فراگیری هنرهای رزمی نقش داشت.

ادامه مطلب