مطالب مرتبط با کلید واژه " فریدون تنکابنی "


روشنفکران چپ و دولت موقت در گفت‌وگو با فریدون تنکابنی: حامی بازرگان هم می‌شدیم تاثیری نداشت

روشنفکران چپ و دولت موقت در گفت‌وگو با فریدون تنکابنی: حامی بازرگان هم می‌شدیم تاثیری نداشت

هرگز نگفتیم بازرگان عامل آمریکاست...حزب ما تقصیرها را گردن بازرگان می‌انداخت...«لیبرال» به خودی خود، صفت بدی نیست اما در آن زمان از نظر ما و با توجه به آن جو انقلابی و شور حاکم بر جامعه ایران، «لیبرال» بودن از آن جنسی که بازرگان بود، می‌توانست یک صفت منفی تلقی شود، چنانکه شد و او را با مشکل مواجه کرد...بازرگان، آدمی بود بسیار ملاحظه‌کار، محافظه‌کار و به قول خودش «آسه برو، آسه بیا.» ایراد ما هم دقیقاً همین بود...ما از یک طرف پشتیبان حکومت بودیم و از طرف دیگر، بازرگان و دولتش را نکوهش می‌کردیم.

ادامه مطلب