مطالب مرتبط با کلید واژه

ابراهیم توفیق


ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس: مصدق را باید قابل دسترس و زمینی کرد

ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس: مصدق را باید قابل دسترس و زمینی کرد

تصوری از مصدق برجسته می‌شود که شاید با مصدق تاریخی خیلی هم نسبتی نداشته باشد...در تاریخ‌نگاری ما، مصدق بیشتر به یک بار سنگین تبدیل شده است تا یک نماد راهگشا. این لزوما ربطی به شخص مصدق ندارد...ما مصدق را تبدیل به یک قهرمان مظلوم می‌کنیم. هم با قهرمان بودنش همذات‌پنداری می‌کنیم و هم با مظلومیت گریزناپذیرش. شما یک قهرمان مظلوم را نمی‌توانید موضوع یک بررسی عرفی و نقادانه تاریخی قرار دهید... امکان معاصر و زمینی شدن را از مصدق می‌گیریم و خود را از یک منبع غرورآفرین محروم می‌کنیم.

ادامه مطلب