مطالب مرتبط با کلید واژه " جشن های 2500 ساله شاهنشاهی "


شاه احساس می‌کرد سقراط است

شاه احساس می‌کرد سقراط است

یک بخشی از وجود شاه زرتشتی بود نه مسلمان...شاه قوبلای‌خان را هم درونش داشت ــ ما عادت داشتیم صداهایی کهن از درون او بشنویم که پیشگویی جنگ می‌کردند...شاه در پاسارگاد سخنرانی‌ای کرد به‌ لحن لابه و التماس خطاب به استخوان‌های اجدادش. تقریباً داشت به روح کوروش التماس می‌کرد...من نمی‌توانستم با اطمینان بگویم شاه مسلمان واقعی است و فکر می‌کنم این یکی از چیزهایی بود که باعث شد آن جشن‌های دو هزار و پانصدمین سالگرد کوروش کبیر را راه بیندازد... سفیر امریکا تقریباً تا دم ربوده شدن رفت.

ادامه مطلب