مطالب مرتبط با کلید واژه

غرویان


غرویان:‌ مخالفت مدرس با جمهوری‌ رضاخانی دلیل دینی داشت

غرویان:‌ مخالفت مدرس با جمهوری‌ رضاخانی دلیل دینی داشت

رضاخان با طرح جمهوریت خود قصد محو دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی را داشت... فکر نمی کنم مخالفت مدرس به ضرر ما بوده است... آنچه که رضاخان از جمهوریت می خواست غیر قابل اصلاح بود...در مورد جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی،حوزه نجف آمادگی بیشتری برای پذیرش و گسترش این مفاهیم داشت

ادامه مطلب