مطالب مرتبط با کلید واژه " مصطفی چمران "


فراگیری مبارزات چریکی در مصر در گفت‌وگو با محمد توسلی: فقط مجاهدین خلق از آموزش‌های ما استفاده کردند

فراگیری مبارزات چریکی در مصر در گفت‌وگو با محمد توسلی: فقط مجاهدین خلق از آموزش‌های ما استفاده کردند

در دوره اول همه آموزش‌ها را کارشناسان مصری می‌دادند، اما در دوره دوم برخی از آموزش‌ها را دکتر چمران به ما می‌دادند...به این جمع بندی رسیدیم که هیچ حرکت اجتماعی نباید از خارج کشور شکل بگیرد...بازرگان، چمران را به امام موسی صدر معرفی کرد.

ادامه مطلب